Core5 は、ベトナムの 3 つの最も重要な地域、第 3 次市場、地域ハブで事業を展開しています。 

以下は市場のリストの一部と、それらが重要であると当社が考える理由です。 

ベトナム北部 

代表的なプロジェクト:

  • Core5 Hai Phong 1 
  • Core5 Quang Ninh 1 
  • Core5 Hung Yen 1 
  • Wink Hai Phong

ベトナム中部 

代表的なプロジェクト:

  • Hyatt Regency Danang Resort and Spa.
  • Indochina Riverside Towers Da Nang.
  • Four Seasons the Nam Hai

ベトナム南部 

代表的なプロジェクト:

  • Wink Hotel Saigon Centre.
  • Six Senses Con Dao.
  • Wink Can Tho