Trang chủ Bất động sản

Industrial Property Is Our Game

Leasing now KCN

KCN DEEP C2 - KKT ĐÌNH VŨ - CÁT HẢI, TP HẢI PHÒNG (GIAI ĐOẠN 1)

  • Vùng North
  • Mô hình Ready-built Warehouse and Factory
  • Leasable area 87,121 m²
Leasing now THỊ

THỊ TRẤN QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH (GIAI ĐOẠN 1)

  • Vùng North
  • Mô hình Ready-built Warehouse and Factory
  • Leasable area 68,999 m²
Leasing now KCN

KCN MINH ĐỨC, THỊ TRẤN MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN

  • Vùng North
  • Mô hình Ready-built Factory
  • Leasable area 66,856 m²