Công việc tại Core5 Việt Nam

Mời bạn tìm hiểu thêm về Core5 Việt Nam và các công việc hiện tại của chúng tôi.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Tại Core5, chúng tôi tin rằng những nhân viên có năng lực và tận tâm là chìa khóa thành công của chúng tôi. Trên thực tế, nhân viên là trung tâm của công ty chúng tôi, những từ chính xác đó là một phần của giá trị cốt lõi mà Core5 đã được đặt tên.

Chúng tôi cần những người tài năng, đầy tham vọng, những người cam kết hoàn thành xuất sắc và cho sự nghiệp bất động sản.

Là thành viên trong nhóm của chúng tôi, bạn sẽ được hưởng mức lương và lợi ích cạnh tranh, cơ hội làm việc cho một công ty năng động, phát triển và các cơ hội phát triển cá nhân và nghề nghiệp không giới hạn.

Tại sao là Core5 Việt Nam?
Đơn giản! Bạn sẽ:

Chúng tôi tìm kiếm những người muốn tạo ra sự khác biệt, có đam mê biến điều đó thành hiện thực và có động lực đổi mới trong khi vẫn giữ vững các giá trị cốt lõi của chúng tôi. Tại đây, bạn được thử thách để phát triển và được tự do lập biểu đồ cho khóa học của riêng mình.

Bạn sẽ tận hưởng sự linh hoạt tại nơi làm việc trong một môi trường hợp tác, hòa nhập với sự lãnh đạo hỗ trợ.

Chúng tôi tìm kiếm những người muốn tạo ra sự khác biệt, có đam mê biến điều đó thành hiện thực và có động lực đổi mới trong khi vẫn giữ vững các giá trị cốt lõi của chúng tôi. Tại đây, bạn được thử thách để phát triển và được tự do lập biểu đồ cho khóa học của riêng mình.

Bạn sẽ tận hưởng sự linh hoạt tại nơi làm việc trong một môi trường hợp tác, hòa nhập với sự lãnh đạo hỗ trợ.

Chúng tôi tìm kiếm những người muốn tạo ra sự khác biệt, có đam mê biến điều đó thành hiện thực và có động lực đổi mới trong khi vẫn giữ vững các giá trị cốt lõi của chúng tôi. Tại đây, bạn được thử thách để phát triển và được tự do lập biểu đồ cho khóa học của riêng mình.

Bạn sẽ tận hưởng sự linh hoạt tại nơi làm việc trong một môi trường hợp tác, hòa nhập với sự lãnh đạo hỗ trợ.

Chúng tôi tìm kiếm những người muốn tạo ra sự khác biệt, có đam mê biến điều đó thành hiện thực và có động lực đổi mới trong khi vẫn giữ vững các giá trị cốt lõi của chúng tôi. Tại đây, bạn được thử thách để phát triển và được tự do lập biểu đồ cho khóa học của riêng mình.

Bạn sẽ tận hưởng sự linh hoạt tại nơi làm việc trong một môi trường hợp tác, hòa nhập với sự lãnh đạo hỗ trợ.

Mang lại công việc tương lai

VietNam

Fulltime

Leasing Executive Korean Desk (HAN)

The (Senior) Project Superintendent supervises all the field construction of a project, including its organization, planning, coordination and scheduling.